הרגע בו הופך אחד מבני משפחה לבן משפחה מטפל הוא כמעט מקרי ולבטח אינו צפוי. בן המשפחה החולה הופך לתלוי, במידה רבה, בבני משפחתו וכך 'נולד' לו בן המשפחה המטפל. לעיתים יש יותר מבן משפחה אחד, לעיתים אחד מבני המשפחה הופך למטפל העיקרי ומכך, משתנה היחס בין בני הבית ושיתוף הפעולה המתחייב הופך לחלק מחיי היומיום של המשפחה.

זו אינה עבודה רשמית ולכן אין עבורה תלוש שכר. היא נעשית מתוך תחושת אחריות, מחויבות ואהבה אבל היא עיסוק משמעותי ביותר עבור המטופל, עבור בני המשפחה ובעיקר, עבור בן המשפחה המטפל.

המחוקק הישראלי נתן דעתו על תפקיד זה ובני משפחה מטפלים הם בעלי זכויות בישראל, במקרים הבאים:

  •         מחלת הורה – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלת הורה או בן זוג, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 6 ימי עבודה (חוק דמי מחלה, 1998).
  •         מחלה ממארת של בן משפחה – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלה ממארת של בן או בת זוג, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 60 ימים בשנה.
  •         החלמה בשל תרומת איברים – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל טיפול בבן או בת זוג או הורה, שתרם איברים להשתלה, על חשבון ימי מחלה או ימי חופשה להם הוא זכאי – עד 7 ימים בשנה.
  •         מחלת ילד עד גיל 16 – לבן משפחה מטפל – הורה במקרה זה – הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלת ילד עד גיל 16, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 8 ימים בשנה (להורה יחיד- עד 16 ימים בשנה).
  •         מחלה ממארת או דיאליזה של ילד עד גיל 18 – לבן משפחה מטפל – הורה במקרה זה – הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלה ממארת או טיפולי דיאליזה של ילד עד גיל 18, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 90 ימים בשנה (במקרה שרק הוא ההורה המטפל – עד 110 ימים).
  •         עזרה לילד עם מוגבלות – לבן משפחה מטפל שהוא הורה לאדם עם מוגבלות (פיזית, נפשית או שכלית), על חשבון ימי המחלה או החופשה שעומדים לזכותו  – עד 18 ימים (במקרה שרק הוא ההורה המטפל- עד 36 ימים). הזכאות תקפה גם עבור אפוטרופוס או הורה אומנה וחלה מהיום הראשון להיעדרות.

בנוסף, העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות (במקרה שרק הוא ההורה המטפל- עד 104 שעות בשנה) לטובת מתן סיוע אישי לילדו, וללא ניכוי משכרו.

  •         פיצויי פיטורים – לבן משפחה מטפל שהתפטר בגלל מצב בריאותי לקוי של מטופל, זכאות לקבלת פיצויי פיטורים (סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 1963).
  •         זיכוי במס – לבן משפחה מטפל זכות לקבלת זיכוי במס בגלל השתתפות במימון סידור מוסדי של הורה (סעיף 44 לפקודת מס הכנסה).
  •         הבטחת הכנסה – לבן משפחה מטפל זכאות לקבלת הבטחת הכנסה ללא צורך במבחן תעסוקה, אם הוא מטפל בבן משפחה חולה (חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א, 1980).
  •         לעובדי המגזר הציבורי שהם בני משפחה מטפלים עומדות זכויות, לפי הנחיות נציב שרות המדינה 15.9.2019, כפי שניתן לראות כאן >>