.כניסה לתפקיד של בן משפחה מטפל היא אירוע משנה חיים.

אתם נדרשים, ללא כל הכנה מוקדמת, לפתח מיומנויות חדשות של ניהול טיפול, תמיכה רגשית וסיוע במטלות שגרתיות יומיומיות.

תמיכה חברתית, שיתוף ועזרה הדדית עשויים להקל על ההתמודדות המורכבת.

הצטרפו לאחת או יותר מהקהילות לבני משפחה מטפלים, שם תוכלו להיעזר ולעזור.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק הסגורה לבני משפחה של חולי סוכרת סוג 2

הבית של קהילת ה-ALS בישראל

קבוצת פייסבוק סגורה של עמותת ISRALS

קהילת “חברים לנשימה”

קבוצת פייסבוק סגורה לחולי סרטן ריאה ובני משפחותיהם

מטעם העמותה הישראלית לסרטן ריאה