תמיכה לחולי ALS ובני משפחותיהם

  •  מידע
  • עזרה במיצוי זכויות
  • ליווי של עובדים סוציאליים
  • קבוצות תמיכה לבני זוג ובני משפחה של חולי ALS
  • שרות הנגשת תקשורת
  • שרות הסעות.

בכל הארץ

לכל אורך השנה

חלק מהשירותים כרוכים בהשתתפות עצמית סמלית

חייגו

משרדי העמותה 04-8252233