מידע לבני משפחה מטפלים בתקופת הסגר ספטמבר 2020

תמיכה כלכלית ולא כלכלית בהורים קשישים/ הכנסת מרכז המחקר והמידע

By 4th אפריל, 2019 בני משפחה מטפלים- היבטים כלכליים התגובות מושבתות

מסמך שפורסם בשנת 2015 ועניינו תמיכה בהורים קשישים על ידי ילדיהם (תמיכה לא פורמלית), בדגש על תמיכה כלכלית 

2015 מחקר הכנסת תמיכה כלכלית

Caregiving Perks Enter the 21st Century | Andie Burjek | March 2019

As the traditional family becomes less common, so does the traditional caregiver

Employers should consider a more inclusive definition of “caregiver,” argues employee caregiving platform Torchlight, which released its annual report titled “Modern Caregiving Challenges Facing U.S. Employees” in January. While caregiving has traditionally been defined as “care for an aging loved one or child with a diagnosis or disability,” the report says, the “modern caregiver” may or may not fit in that limited box — but they may have similar problems regardless.

לקריאת הכתבה

WordPress Video Lightbox