גאים לשתף אתכם בדוח בקרה, שנערך ע"י אגף בכיר לבקרת ניהול ההון האנושי בשיתוף עם אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנושא יישום הנחיות נציב שרות המדינה לבני משפחה מטפלים.
בשנת 2017 התחלנו לרקום יחד עם ג'וינט אשל ונציבות שרות המדינה את הרעיון לקידום נושא בני משפחה מטפלים בשירות המדינה. היום, 2022, אנחנו יכולים להסתכל בגאווה על הדרך שעשינו יחד בהכשרת כ-80 ממונות רווחה ונציגות משאבי אנוש במשרדי ממשלה, יחידות סמך ובתי חולים, דרך התווית נציב שרות המדינה  למדיניות רוחבית לעובדים-בני משפחה מטפלים.
אלו לא דברי סיום, בפברואר 2022 נפתח מחזור ההכשרה החמישי ובימים אלה אנו נערכים יחד עם מר אופיר בניהו, מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית וגב' תהילה מזרחי, מנהלת תחום בכיר רווחה בנציבות שירות המדינה, לפתיחת מחזורי הכשרה נוספים ולהמשך הפעילות להעלאת המודעות והשירותים לבני משפחה מטפלים.
יחד נלמד לעומק את ממצאי הדו"ח ועל בסיסם נבנה את המשך המהלך.
להלן תמצית ההמלצות בדו"ח:
1. העובדים בסקר מציינים לשבח את הנוהל כקרש הצלה למטפלים בבני המשפחה ולכן קיימת חשיבות רבה לפרסום והנגשת הנוהל לכלל עובדי המדינה ובקרב ממוני הרווחה והמנהלים בכלל הערוצים.
2.עידוד פעילות יזומה ליישום הנוהל- של ממוני הרווחה ביחידות לאיתור עובדים בני משפחה מטפלים, קידום פעולות ייעוץ הדרכה וקבוצות תמיכה וכן שילוב הנושא בימי אוריינטציה, בכנסים ובמפגשים רבי משתתפים.
3.עדכון והרחבת הכלים המוצעים בנוהל דוגמת הרחבת שעות עבודה נוספות מהבית, לצורך מתן מענה לצרכי עובדים בני משפחה מטפלים.
4. עדכון מדיניות השימוש בוועדה המשרדית ובחינת האפשרות למתן האצלת סמכות וגמישות ניהולית לממונה הישיר, לממונה הרווחה ולאגף משאבי אנוש, על מנת לאפשר לעובד לקבל את הכלים המוצעים בנוהל באופן שוטף.
5. בשיתוף עם אגף בכיר מערכות מידע יש לקדם את עליית והטמעת המערכת לפניות CRM- תיק רווחה, לריכוז ניהול ובקרה על פניות עובדים באופן מקוון.