בני משפחה מטפלים | ד”ר אמיר טל מגזין שכולו טוב

By 6th יוני, 2016 חדשות ופרסומים התגובות מושבתות

לנוכח השכיחות של תופעת ה – caregiving והשלכותיה הרבות על הפרט ועל החברה,
בחרתי לייחד את זרקור החודש לנושא זה. בזרקור החודש, רחל לדאני וד’ר איוה חגי ניב
מעמותת Israel Caregivers ,מתארות את התופעה והשלכותיה ומציג א ות ת הפתרונות
שפותחו על ידי העמותה , פתרונות הניזונים מעשייה של גופים דומים בעולם וממצאי
מחקרים בתחום.

לקריאת המשך המאמר במגזין שכולו טוב מבית היוצר של קבוצת שכולו טוב