לנוכח השכיחות של תופעת ה – caregiving והשלכותיה הרבות על הפרט ועל החברה,
בחרתי לייחד את זרקור החודש לנושא זה. בזרקור החודש, רחל לדאני וד'ר איוה חגי ניב
מעמותת Israel Caregivers ,מתארות את התופעה והשלכותיה ומציג א ות ת הפתרונות
שפותחו על ידי העמותה , פתרונות הניזונים מעשייה של גופים דומים בעולם וממצאי
מחקרים בתחום.

לקריאת המאמר לחץ כאן