הידעת?

אחד מכל ארבעה עובדים בארגון הוא caregiver – בן משפחה מטפל.

בכלים פשוטים ניתן להפוך ל"ארגון ידידותי לבני משפחה מטפלים"