על מחלוקות במשפחה סביב הטיפול בהורים / דר' מיכל הרץ יועצת בתחום הזקנה והדמנציה.