הרגע בו הופך אחד מבני משפחה לבן משפחה מטפל הוא כמעט מקרי ולבטח אינו צפוי. בן המשפחה החולה הופך לתלוי, במידה רבה, בבני משפחתו וכך 'נולד' לו בן המשפחה המטפל. לעיתים יש יותר מבן משפחה אחד, לעיתים אחד מבני המשפחה הופך למטפל העיקרי ומכך, משתנה היחס בין בני הבית ושיתוף הפעולה המתחייב הופך לחלק מחיי היומיום של המשפחה.

זו אינה עבודה רשמית ולכן אין עבורה תלוש שכר. היא נעשית מתוך תחושת אחריות, מחויבות ואהבה אבל היא עיסוק משמעותי ביותר עבור המטופל, עבור בני המשפחה ובעיקר, עבור בן המשפחה המטפל.

המחוקק הישראלי נתן דעתו על תפקיד זה ובני משפחה מטפלים הם בעלי זכויות בישראל, במקרים הבאים:

 •         מחלת הורה – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלת הורה או בן זוג, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 6 ימי עבודה בשנה (חוק דמי מחלה, 1998).
 •         מחלה ממארת של בן משפחה – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלה ממארת של בן או בת זוג, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 60 ימים בשנה.
 •         החלמה בשל תרומת איברים – לבן משפחה מטפל הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל טיפול בבן או בת זוג או הורה, שתרם איברים להשתלה, על חשבון ימי מחלה או ימי חופשה להם הוא זכאי – עד 7 ימים בשנה.
 •  
 •         מחלה או נכות של יולדת -עובד שבגין נכות או מחלה של בת זוגו הוא המטפל הבלעדי בתינוק, רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה. כמו כן, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים במקרה של התפטרות לצורך טיפול בילד (לאחר לידה, אימוץ, הליך פונדקאות או קבלה לאומנה).
  בן זוג של יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100%, עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד אם הפסיק לעבוד כדי לטפל בתינוק במקום בת הזוג. למידע נוסף
 •  
 •         מחלת ילד עד גיל 16 – לבן משפחה מטפל – הורה במקרה זה – הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלת ילד עד גיל 16, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 8 ימים בשנה (להורה יחיד- עד 16 ימים בשנה).
 •         מחלה ממארת או דיאליזה של ילד עד גיל 18 – לבן משפחה מטפל – הורה במקרה זה – הזכאות להיעדר מעבודתו בגלל מחלה ממארת או טיפולי דיאליזה של ילד עד גיל 18, על חשבון ימי המחלה להם הוא זכאי – עד 90 ימים בשנה (במקרה שרק הוא ההורה המטפל – עד 110 ימים).
 •         טיפול בילד עם צרכים מיוחדים (בכל הגילאים) – הורה לאדם עם מוגבלות, שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה (פיזית, נפשית או שכלית), זכאי להיעדר עד 18 ימים, על חשבון ימי המחלה או החופשה שעומדים לזכותו  (במקרה שרק הוא ההורה המטפל- עד 36 ימים). הזכאות תקפה גם עבור אפוטרופוס או הורה אומנה וחלה מהיום הראשון להיעדרות.

בנוסף, העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות (במקרה שרק הוא ההורה המטפל- עד 104 שעות בשנה) לטובת מתן סיוע אישי לילדו, וזאת ללא ניכוי משכרו. למידע נוסף

 

 •         פיצויי פיטורים – לבן משפחה מטפל שהתפטר בגלל מצב בריאותי לקוי של מטופל, זכאות לקבלת פיצויי פיטורים (סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג, 1963)
 •         פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה – אדם המטפל בבן משפחה חולה (בן זוג, ילד או הורה) הזקוק להשגחה מתמדת, ואותו אדם (המטפל) עונה על תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה, עשוי להיות פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הגמלה. למידע נוסף 
 •  
 •       זיכוי במס – עובד ששילם עבור אחזקת הורהו או בן זוגו במוסד מיוחד, זכאי לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מהסכום שעליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו) לבדיקת תנאי הזכאות  ולמידע נוסף.
 •         לעובדי המגזר הציבורי שהם בני משפחה מטפלים עומדות זכויות, לפי הנחיות נציב שרות המדינה 15.9.2019, כפי שניתן לראות כאן >>