אחד התפקידים החשובים שנמלא בחיינו מגיע ללא הכנה מיוחדת; הטיפול בהורה היא  משימה שוחקת, אך גם כזו שנותנת לנו הזדמנות להחזיר לאנשים היקרים בחיינו – ההורים שלנו. המדינה התייחסה וחוקקה מספר חוקים, שעשויים להקל את החיים וההתנהלות של בני משפחה מטפלים.שווה לבדוק אם זה עשוי לעזור לכם

בני משפחה מטפלים – CareGivers – נושאים, כנראה, באחת המשרות המורכבות שיש. יחד עם זאת, זהו אחד התפקידים החשובים שיכול לשאת אדם בחייו והמדינה לא נותרה אדישה לכך.

מספר כלים משפטיים עשויים להיות הבדל עבור בני המשפחה ולהקל במעט על יכולת השליטה בסיטואציה הסבוכה ממילא שניצבת בפניהם.

מומלץ לבני משפחה מטפלים לקרוא ולבדוק מה מאלה מתאים עבור כל מצב. יש לשים לב שלכל אלה דרוש ליווי של עורך דין ולזה, עשויות להיות עלויות כלכליות נלוות.

רוצים לדעת מה מכל המוצע כאן מתאים עבורכם ואולי גם יקל עליכם? זכרו שמרכז הייעוץ של CareGivers Israel עומד לרשותך לטובת ייעוץ טלפוני ללא עלות כאן >> או שליחת הודעה בווטסאפ בלבד 055-9993311

יפויי כוח

ייפוי כוח

למיופה הכוח ניתנת הרשאה לבצע פעולה משפטית בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי. ישנם סוגים שונים של ייפוי כוח:

  •         ייפוי כוח כללי – לביצוע פעולות בכל תחום
  •         ייפוי כוח מיוחד – לביצוע פעולה ספציפית או פעילות בתחום אחד בלבד

בשגרה, אנשים מעניקים לאחרים ייפוי כוח לבצע פעולות בשמם בפעולות יומיומיות כמו דואר, טסט שנתי לרכב וכדומה. לפעולות מסוימות מיופה הכוח צריך להיות איש מקצוע כמו עורך דין וכדומה.

יפויי כוח זה תקף לעניינים נקודתיים בלבד.

יפוי כוח רפואי

טיפול רפואי, קובע החוק, צריך להינתן רק כשהמטופל יכול לתת עליו הסכמה.  ולכן, כל אדם בוגר, שמבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר, שגם הוא מבין את השלכות הייפוי ואת גודל האחריות.

יפוי זה, מאשר לאדם אותו ייפה המטופל, לקבל עבורו החלטות רפואיות, במידה והוא לא יוכל לקבל החלטה, לגבי מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.

ייפוי הכוח הרפואי יחסוך את הפנייה, בשל מצב בריאותי שמחייב את זה, לבית המשפט והוא יכול להינתן לאדם אחד או יותר. הסכם זה ייחתם על ידי מייפה הכוח והמיופה על ידו בפני עורך דין, רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך ועשוי לגרור עלות כספית. עותק של ייפוי הכוח יופקד במקביל במשרדי האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך

כל אדם בוגר בעל כשירות משפטית יכול לקבוע כיצד ומי יטפל בענייניו בעתיד, במידה ולא יוכל לעשות זאת בעצמו. במקרה כזה, למיופה הכוח יש סמכות משפטית לקבל החלטות ולבצע פעולות באופן מתמשך, בשם ובעבור האדם שהעניק לו את ייפוי הכוח, כשהיה בקו הבריאות. יפויי כוח מתמשך יכול להתייחס לטיפול בעניינים בריאותיים או אך ורק נוגע לעניינים כספיים או פרוצדורלים.

‘ייפוי כוח מתמשך’ הוא מסמך משפטי מיוחד, שנערך בפני עורך דין שמוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. לרשימת עוה"ד המוסמכים לחצו כאן (בנוסף, ארגונים כמו ויצ"ו ונעמ"ת עשויים לתת שרות זה בעלויות מסובסדות לנשים) והוא כולל את חתימות האישה או האיש שמעניקים את ייפוי הכוח, בן המשפחה מיופה הכוח ועורך הדין עצמו. המסמך החתום מופקד בידי החותמים ועותק שלו גם במשרדי האפוטרופוס הכללי. עלות תהליך ההסמכה כזה הוא כמה אלפי שקלים.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כשמעניק ייפוי הכוח לא יהיה מסוגל לבצע פעולות או לקבל החלטות כלשהן בתחום שעבורו הוענק ייפוי הכוח. כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מותנית באישור מטעמו של גורם רפואי חיצוני וחוות דעת תומכת שייתן.

האם מיופה הכוח, אתו בן משפחה שקיבל על עצמו את המינוי, רשאי לקבל שכר על תפקידו או החזר על הוצאותיו? בהחלט. מעניק יפויי הכוח יכול להחליט האם מי שניתן לו יפויי מתמשך ייקבל שכר עבור תיפקודו. אם יש לו גם הוצאות הקשורות למילוי תפקיד זה, החוק הישראלי קובע שיוכל לקבל החזרי הוצאות.

רוצה להתייעץ? זכרו שמרכז הייעוץ של CareGivers Israel עומד לרשותך לטובת ייעוץ טלפוני ללא עלות כאן >> או שליחת הודעה בווטסאפ בלבד 055-9993311

תומך החלטות

‘תומך החלטות’ הוא אדם שקיבל מינוי מסודר במטרה לעזור לאדם אחר, שמתקשה לקבל החלטות או לבצע פעולות משפטיות. למשל, תומך ההחלטות עשוי לסייע לאדם הנתמך על ידו בענייני התנהלות פיננסית או התנהלות רפואית.

תומך ההחלטות אינו מקבל החלטות במקום המבוגר הנתמך, אלא רק מסייע לו. ההחלטה תהיה רק של הנתמך המבוגר בעצמו.

תומך החלטות ממונה על ידי בית המשפט כאלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס כאשר המבוגר אינו במצב חמור.  תומך החלטות רק מסייע למבוגר לקבל החלטות עבור עצמו.

מודל 'תומך ההחלטות' הוא חדש יחסית וניתן להפסיק אותו בכל עת, במידה והמבוגר הנתמך מצהיר כי אינו מעוניין בהמשך התמיכה מתומך זה.

רוצה להתייעץ? זכרו שמרכז הייעוץ של CareGivers Israel עומד לרשותכם לטובת ייעוץ, ללא עלות כאן >> 

אפוטרופוסות

אפוטרופסות מונעת מצבים בהם אדם יישאר חסר אונים או חשוף לניצול, כשאינו יכול לנהל את ענייניו או לקבל החלטות עצמאיות. האפוטרופוס יהיה מינוי של בית המשפט, שיקפיד לשמור על האינטרס של הנזקק והכל בהתאם לסמכויות שהוענקו לאפוטרופוס על ידי בית המשפט.

בישראל, האפוטרופוסות מוסדרת באמצעות חוק ויש בו כמה עקרונות:

  •         אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא מינוי של בית משפט.
  •         בית המשפט יבחן אפשרות של מינוי אפוטרופוס במידה והאדם לו ימונה האפוטרופוס אינו יכול לנהל – באופן קבוע או זמני – את פעילותו הפיננסית, הבריאותית, המשפטית או את התנהלותו היומיומית השוטפת, בגלל מחלה, בעיות קוגניטיביות או תפקודיות קשות וכדומה.
  •         לפי רמת התיפקוד של מקבל החסות, בית המשפט יכריע אם האפוטרופוס יהיה אחראי על כל היבטי החיים שלו או יתפקד כאפוטרופוס חלקי על ענייני רכוש, גוף וכדומה. בית המשפט יקבע גם אם יהיה זה אפוטרופוס זמני או קבוע.

לרוב, האפוטרופוסות היא מוצא אחרון, כש‘תומך החלטות’ או ייפוי כוח, אינם מתאימים. אצל אנשים מבוגרים זה יהיה עבור כאלה שאינם מסוגלים לנהל את עצמם כלל כמו חולי אלצהיימר או דמנציה במצב מתקדם (תשושי נפש) או סיעודיים. כך, האפוטרופוס הופך לבעל הסמכות החוקית לדאוג לצורכי המבוגר הנזקק.

המינוי לאפוטרופוס יעשה על ידי פניה של קרוב משפחה לבית הדין לענייני משפחה. היא נעשית בטופס מיוחד וכרוכה בתשלום אגרה של מאות שקלים.

בנוסף, נדרשת גם חוות דעת של רופא משפחה או פסיכיאטר, עם פירוט מצבו הבריאותי ורמת מסוגלותו (או אי-מסוגלותו) של החולה לדאוג לענייניו בעצמו. בני משפחה מדרגה ראשונה צריכים לאשר את המינוי של האפוטרופוס.

לחולה ימונה אפוטרופוס אחד או מספר אפוטרופוסים, בתנאי שאלה יפעלו יחד, בתיאום מלא ותוך חלוקת תחומי האחריות ביניהם.

זכרו, אתם לא לבד ויכולים להיעזר בחוק הקיים ובנוסף, בכל עניין אתם יכולים להתייעץ טלפונים וללא עלות באנשי מרכז הייעוץ של CareGivers Israel, שעומד לרשותך כאן >> או שליחת הודעה בווטסאפ בלבד 055-9993311.