מערך הייעוץ לבני משפחה מטפלים החל את דרכו במהלך 2014 ומלווה מאז אלפי בני משפחה בהתמודדות שלהם בטיפול באדם קרוב.