פברואר 2017. פייסבוק מרחיבה את חבילת ההטבות שלה לעובדים המטפלים בקרוב חולה או מזדקן ולעובדים בתקופת אבל

“People should be able both to work and be there for their families. No one should ace this trade-off. We need public policies that make it easier for people to care for their children and aging parents and for families to mourn and heal after loss. Making it easier for more Americans to be the workers and family members they want to be will make our economy and country stronger. Companies that stand by the people who work for them do the right thing and the smart thing – it helps them serve their mission, live their values, and improve their bottom line by increasing the loyalty and performance of their workforce. “

To the article