כחלק מפעילות הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, אנו שמחים להציג את ששת העקרונות המנחים לקידום מודעות, בריאות ורווחה של בני משפחה מטפלים. כנציגי ישראל בארגון הבינלאומי לבני משפחה מטפלים ׁׂ היינו שותפים לכתיבת עקרונות אלה ואנו פועלים ברוח זאת כדי לקדם מדיניות לבני משפחה מטפלים בישראל.

עקרונות אלה קובעים מסגרת לקבלת החלטות אסטרטגיות

בנושא בני משפחה מטפלים, ומנחים את עבודתם של 16 המדינות החברות בארגון. הארגונים במדינות השונות מחויבים לבנות הבנה גלובלית ולחזק את הכבוד לתפקיד החיוני של בני משפחה מטפלים. 

 עקרון 1: הכרה

קיימת הכרה בתפקיד המרכזי שבני משפחה מטפלים ממלאים בקידום רווחת האדם שהם דואגים לו ובהשפעתם החיובית על קהילתם, על החברה ועל הכלכלה.

עקרון 2: שוויון הזדמנויות

לבני משפחה מטפלים יש זכות לשוויון הזדמנויות ויכולת בחירה והגדרת סדר עדיפויות בכל תחומי החיים, ובכלל זה בהחלטה על מידת הרצון שלהם להיות מעורבים בטיפול בבן המשפחה שלהם.

עקרון 3: מידע וידע

לבני משפחה מטפלים יש זכות לנגישות למידע, הדרכה והכשרה וכן לפיתוח מיומנויות של סנגור, המתאימים לשלב בו הם נמצאים במסע התמיכה שלהם, וזאת תוך דאגה לרווחתם האישית.

עקרון 4: בריאות ורווחה

לבני משפחה מטפלים יש זכות לקבלת תמיכה ולקיחת פסק זמן ממלאכת הטיפול והדאגה  לבן משפחתם כדי לדאוג לבריאות הגופנית והנפשית שלהם. כמו כן, יש להם את הזכות לקיים קשרים חברתיים ולעסוק בתחומי עניין שאינם נוגעים לתמיכה ולטיפול בבן משפחתם.

עקרון 5: תעסוקה

לבני משפחה מטפלים הזכות לעבוד בעבודה מתגמלת ומספקת במקביל לטיפול בבני משפחתם תוך קבלת תמיכה וסיוע מהמעסיק שלהם. כל זאת תוך קבלת שוויון הזדמנויות בהישארות או בחזרה לעבודה במקביל ולאחר הדאגה והתמיכה בבן המשפחה.

עקרון 6: ביטחון כלכלי

בני משפחה מטפלים לא יחוו מצוקה כלכלית כתוצאה מהדאגה והתמיכה בבן המשפחה שלהם ומצבם הכלכלי יהיה בטוח ויציב באמצעות תכניות המקלות על הלחץ הכלכלי שעלול לנבוע מטיפול בבן משפחתם.

להלן הפירוט של כל אחד מהעקרונות

הכרה

קיימת הכרה בתפקיד המרכזי שבני משפחה מטפלים ממלאים בקידום רווחת האדם שהם דואגים לו ובהשפעתם החיובית על קהילתם, החברה והכלכלה.

 • בני משפחה מטפלים מקבלים הכרה מהממשלה באמצעות חקיקה רלוונטית.
  בני משפחה מטפלים מזוהים באופן שגרתי, מוערכים ומקבלים תמיכה בתפקידם כבני משפחה מטפלים. כמו כן, הם מקבלים סיוע בזיהוי ובהגדרה שלהם כבני משפחה מטפלים בתהליך
 • חיפוש וקבלת תמיכה כאשר הם זקוקים לכך.
 • התרומה וההשפעה של בני משפחה מטפלים נמדדת ומוערכת באופן שיטתי במגוון דרכים כגון הכללת נושא זה בסקרים לאומיים של הגופים האמונים על כך.
 • הניסיון והידע של בני משפחה מטפלים מקבלים הכרה ובאים לידי ביטוי ברמת המדיניות, התוכניות והפרקטיקה בשטח.

שוויון הזדמנויות

לבני משפחה מטפלים יש זכות לשוויון הזדמנויות ויכולת בחירה והגדרת סדר עדיפויות בכל תחומי החיים, ובכלל זה בהחלטה של מידת הרצון שלהם להיות מעורבים בטיפול בבן המשפחה שלהם.

 • בני משפחה מטפלים מוכרים ומוגדרים בחוקים לקידום שוויון והכלה.
 • לבני משפחה מטפלים קיימת גישה שווה להזדמנויות למידה וחינוך. בני משפחה מטפלים יכולים לבחור את רמת ההשקעה שלהם בטיפול באדם קרוב בזכות תכניות והדרכות ייעודיות.

מידע וידע

לבני משפחה מטפלים יש זכות לנגישות למידע, הדרכה והכשרה וכן לפיתוח מיומנויות של סנגור, המתאימים לשלב בו הם נמצאים במסע התמיכה שלהם, וזאת תוך דאגה לרווחתם האישית.

 • בני משפחה מטפלים מקבלים מידע נגיש ומותאם להם אישית באופן רציף בכל הנוגע לטיפול ותמיכה בבן המשפחה שלהם, באופן העונה על הצרכים שלהם במהלך מסע התמיכה שלהם.
 • לבני משפחה מטפלים יש גישה לשירותי סנגור או לרכישת מיומנויות סנגור שיאפשרו להם נגישות לתמיכה.
 • בני משפחה מטפלים רוכשים הכשרה וכלים לפיתוח הידע והמיומנויות שלהם לביצוע תפקידם תוך דאגה לעצמם.

בריאות ורווחה

לבני משפחה מטפלים יש זכות לקבלת תמיכה ולקיחת פסק זמן ממלאכת הטיפול והדאגה לבן משפחתם כדי לדאוג לבריאות הגופנית והנפשית שלהם. כמו כן, יש להם את הזכות לקיים קשרים חברתיים ולעסוק בתחומי עניין שאינם נוגעים לתמיכה ולטיפול בבן משפחתם.

 • מערכות הבריאות והטיפול הסוציאלי מזהות באופן פעיל את בני המשפחה המטפלים ומספקות להם תמיכה רגשית, מעשית וחברתית לשמירה על בריאותם ורווחתם.
 • בני משפחה מטפלים מקבלים תמיכה כדי למנוע בידוד ובדידות.

תעסוקה

לבני משפחה מטפלים הזכות לעבוד בעבודה מתגמלת ומספקת במקביל לטיפול בבני משפחתם תוך קבלת תמיכה וסיוע מהמעסיק שלהם. כל זאת תוך קבלת שוויון הזדמנויות בהישארות או בחזרה לעבודה במקביל ולאחר הדאגה והתמיכה בבן המשפחה.

 • מעסיקים מקבלים מסגרת חקיקתית ליצירת וקידום מדיניות ושיטות עבודה ידידותיות לבני משפחה מטפלים הכוללות זיהוי של בני משפחה מטפלים, הערכת תשומותיהם ומתן הסדרי עבודה גמישים.
 • לבני משפחה מטפלים שוויון הזדמנויות במקום העבודה והם יכולים לחזור לעבודה במידה והיו צריכים לעזוב לתקופה על מנת לטפל בבן משפחה שלהם.
 • מעסיקים מכירים במיומנויות שבני משפחה מטפלים רכשו במהלך הטיפול שלהם והם לוקחים זאת לידי ביטוי בתהליכי הגיוס, השימור והקידום במקום העבודה.

ביטחון כלכלי

בני משפחה מטפלים לא יחוו מצוקה כלכלית כתוצאה מהדאגה והתמיכה בבן המשפחה שלהם ומצבם הכלכלי יהיה בטוח ויציב באמצעות תכניות המקלות על הלחץ הכלכלי שעלול לנבוע מטיפול בבן משפחתם.

 • לבני משפחה מטפלים קיימת גישה לקבלת ייעוץ בנוגע למצבם הכלכלי ובנוגע לתכנון הכלכלי שלהם, וכן בניווט בין כל סוגי התמיכות הכספיות העומדות לרשותם.
 • בני משפחה מטפלים מקבלים תמיכה כלכלית שתמנע קשיים כלכליים קצרי וארוכי טווח שיגרמו כתוצאה מהטיפול בבן משפחתם.