עיקרון 1 : הכרה

בני משפחה מטפלים צריכים לקבל הכרה על התפקיד המרכזי שהם ממלאים בטיפול בקהילה. הכרה זו צריכה לבוא לידי ביטוי במדיניות לאומית שמשפיעה על בני משפחה מטפלים.

עיקרון 2 : הכלה חברתית

לבני משפחה מטפלים יש זכות לחיי חברה.

עיקרון 3 : שוויון הזדמנויות

בני משפחה מטפלים זכאים לשוויון הזדמנויות בכל תחומי חיים.

עיקרון 4 : בחירה

בני אדם צריכים להיות בעלי זכות לבחור באופן חופשי אם הם רוצים להיות בני משפחה מטפלים, ובאיזו מידה הם רוצים להיות מעורבים בטיפול ; אלו הזקוקים לטיפול צריכים להיות בעלי זכות לבחור מי הם רוצים שיטפל בהם.

עיקרון 5: מידע

לבני משפחה מטפלים צריכה להיות נגישות  למידע, הכוון, סינגור, ייעוץ והכשרה – בהתאם  לשלב של קריירת הטיפול שלהם.

עיקרון 6 : תמיכה

בני משפחה מטפלים צריכים תמיכה כספית, מעשית ורגשית בתפקידם, כמו גם נגישות לטיפול הפורמאלי הנדרש- שיהיה זמין ואפשרי מבחינה כלכלית.

עיקרון 7 : פסק זמן

לבני משפחה מטפלים צריכה להיות הזדמנות לקחת פסק זמן. לכן, צריכים להיות הסדרים נאותים להפוגה בטיפול,שמקובלים הן על המטפלים והן על המטופלים. הסדרים אלה צריכים להיות זמינים ומותאמים לצרכים של בני המשפחה המטפלים.

עיקרון 8 : תאימות של טיפול ותעסוקה

לבני משפחה מטפלים צריכה להיות האפשרות לשלב את הטיפול עם עבודה בשכר. על בסיס זה יש ליישם מדיניות תעסוקה המאפשרת פעולות הקשורות לטיפול בלתי פורמאלי, כמו גם לטיפול פורמאלי במהלך שעות עבודה.

עיקרון 9 : קידום בריאות והגנה 

יש צורך בהכרה בצרכי הבריאות של בני המשפחה המטפלים עצמם.

עיקרון 10 : ביטחון פיננסי

בני משפחה מטפלים צריכים להיות מכוסים על ידי תוכניות ביטחון סוציאליות כגון הטבות של תחליף הכנסה, ביטוח תאונות וקצבאות זקנה, על מנת להימנע מפגיעה כלכלית עד התרוששות כתוצאה מהטיפול שהם מעניקים.

 המקור: נכתב ופורסם ע"י ארגון Eurocarers

www.eurocarers.org