ממשיכים להפיץ את הבשורה על תפקידם של בני משפחה מטפלים ועל חשיבות התמיכה בהם. ראיון של רחל לדאני, מנכ"לית העמותה ברדיו "קול ברמה" בתכניתה של שיפי חריטן "בואי בשלום" 3.3.22 מוזמנים להאזין מדקה 14:37

03.03.22 בואי בשלום