עושים היסטוריה!

בספטמבר 2019 פרסם נציב שירות המדינה, פרופ’ הרשקוביץ, הנחייה מפורטת בנושא בני משפחה מטפלים שתכליתה לקבוע מדיניות רוחבית בשירות המדינה ביחס לבני משפחה מטפלים ולהציע ארגז כלים לסיוע לאוכלוסייה גדלה זאת. הנחייה זאת הנה תוצר של עבודה של צוות מקצועי שמינה הנציב במטרה להגדיר ולקדם מדיניות רוחבית בנושא חשוב זה. בעת פרסום ההנחייה בנושא, פרופ’ הרשקוביץ ציין כי “הנציבות החליטה להרים את הדגל בנושא חשוב זה הנוגע לעובדים רבים ושמחה לבשר על רפורמה שהינה יצירת תרבות של תמיכה ועידוד בבני משפחה מטפלים”. אנו שמחים ונרגשים ממהלך וזה ונמשיך ללוות את התהליך על מנת לוודא את הטמעתה בשטח בשנים הקרובות. 

אנו מאמינים ומקווים כי זהו צעד משמעותי נוסף לקידום מעמדם ואיכות חייהם של בני משפחה המטפלים בבן משפחה המתמודד עם מחלה, מוגבלות או זקנה.

לעיון בהנחיות הנציב לחצו כאן.

 לקריאת כתבה שפורסמה על הנושא בדה מרקר לחצו כאן

Caregivers  במגזר הציבורי

בינואר 2017 התקיים יום עיון משותף ל 70 ממונים על הרווחה  במשרדי ממשלה ויחידות סמך.  היזמה הייתה תוצר של עבודה משותפת של אגף בכיר להדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה,  ג'וינט-אשל ועמותת Caregivers Israel. כתוצאה החליט אגף ההדרכה והרווחה בנציבות לקיים לראשונה תכנית להכשרת רפרנטים לבני משפחה מטפלים שמטרתה מצום הפגיעה בעובד המטפל, תוך שמירה על התפוקות הארגוניות ויצירת סביבת עבודה תומכת. את השינוי יובילו בכל יחידה רפרנטים, שתפקידם להעלות את המודעות לתופעה והשלכותיה, לתת מענים למנהלים ועובדים ולסייע בגיבוש מדיניות ותרבות ארגונית במשרד וביחידת הסמך. בהתאמה לצרכים ולאופיו המיוחד של המגזר הציבורי נבנתה תכנית הכשרה לקבוצה בין-משרדית של רפרנטים. לקבוצה הלומדת נבחרו 21 מנהלים של משאבי אנוש ומחלקות רווחה מ 10 משרדים ויחידות סמך.

התכנית

תכנית ההכשרה כללה שלושה מרכיבים: 1. הכשרה קבוצתית שבה הרצאות, סדנאות, והדרכה לתכנון ויישום הנושא בשטח. 2. סופרוויז'ן פרטני וליווי היישום בכל משרד ויחידת סמך. 3. פיתוח הקבוצה ללמידת עמיתים ולהשפעה על תהליכים רוחביים בנציבות. תכני הלמידה כוונו ליצירת היכרות מעמיקה עם עולמם של בני משפחה מטפלים בכלל ובעולם העבודה בפרט, לפיתוח מיומנויות להחדרת נושא חדש לארגון, ולהעמקה בתפישת התפקיד של מוביל שינוי. לאורך התכנית התבוננו וביקרו את היישום חברי הקבוצה והמנחים, צוות ההיגוי לתכנית (אנשי הנציבות וג'וינט-אשל) ונציגי מכון ברוקדייל. בהתאם, הופקו לקחים לשיפור וטיוב התכנים ואפקטיביות ההדרכה כמעצבת תפקיד חדש בארגון. המשתתפים, מצידם, דיווחו על הרחבת הידע שלהם בנושא בני משפחה מטפלים, במיוחד במקום העבודה, על כלים שקבלו ליישום הנושא, על התפתחות אישית ותחושת מסוגלות להובלת נושא חדש.

 השפעה רוחבית

מנהלי אגף הדרכה ורווחה בנציבות שירות המדינה הקשיבו והגיבו לתכנים ולעמדות ש'עלו מהשטח' ובאו לידי ביטוי במהלך התכנית. במקביל, נציב שירות המדינה מינה וועדה שתלמד את הנושא ותמליץ על מדיניות רוחבית לגבי בני משפחה מטפלים בשירות המדינה. המדיניות תכלול דרכים להגדרה ("מהו caregiver"), אמצעים ומנגנונים לזיהוי ומיפוי מתמשך של האוכלוסייה הזו במשרדים וביחידות הסמך, תדגיש את תפקיד המנהלים הישירים בסיוע ותיתן כלים לטיפול בידי אנשי משאבי אנוש ורווחה. אנשי הקבוצה הלומדת לוקחים חלק בוועדה ותורמים לה את הידע שנצבר על ידם במהלך הפיכת המשרדים ויחידות הסמך לידידותיים ל – caregivers .

בספטמבר 2019 פרסם נציב שירות המדינה, פרופ’ הרשקוביץ, הנחייה מפורטת בנושא בני משפחה מטפלים שתכליתה לקבוע מדיניות רוחבית בשירות המדינה ביחס לבני משפחה מטפלים ולהציע ארגז כלים לסיוע לאוכלוסייה גדלה זאת. הנחייה זאת הנה תוצר של עבודה של צוות מקצועי שמינה הנציב במטרה להגדיר ולקדם מדיניות רוחבית בנושא חשוב זה. בעת פרסום ההנחייה בנושא, פרופ’ הרשקוביץ ציין כי “הנציבות החליטה להרים את הדגל בנושא חשוב זה הנוגע לעובדים רבים ושמחה לבשר על רפורמה שהינה יצירת תרבות של תמיכה ועידוד בבני משפחה מטפלים”.

 תם ולא נשלם

כל המסופר לעיל הוא חלק ממהלך כולל שמובילה עמותת Caregivers Israel   – הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים –  בתמיכה ובשותפות עם  ג'וינט-אשל וגופים ציבוריים ועסקיים, למימוש  חזון שבו בני משפחה מטפלים זוכים להכרה ותמיכה, לזכויות ולכלים המאפשרים להם להמשיך בתפקידם כתומכים באחר תוך שמירה על בריאותם ואיכות חייהם. בדרך למימוש החזון  פועלת העמותה להעלאת מודעות כללית לנושא ולהשלכותיו,  לפיתוח והנגשת מענים אפקטיביים לבני משפחה מטפלים במקומות העבודה ובקהילה ולקידום מדיניות לאומית שתגדיר זכויות וכלים לסיוע ל- caregivers .