אנשי מקצוע ובני משפחה מטפלים באזרח הוותיק,
מצורף מסמך הכולל מענה לשאלות נפוצות בנוגע לסוגיות הטיפול באזרחים ותיקים בעת הזו: טיפול באזרח הוותיק בשעת חירום | העסקת עובדים זרים | גמלת סיעוד ביטוח לאומי | סוגיות בריאותיות ורגשיות.

תודה לשותפים בפורום הארגונים לבני משפחה מטפלים על הסיוע בכתיבת מסמך זה

קישור למסמך: https://bit.ly/3N2Bsoy