תמונת מצב גלובלית של בני משפחה מטפלים 2021
2021 Global State of Caring

כנציגים הישראלים בארגון הבינלאומי IACO, אנחנו גאים להוביל ולהיות שותפים למהלכים גלובליים לקידום הכרה, מדיניות ותמיכה בבני משפחה מטפלים ברחבי העולם. סקירה עדכנית ומעמיקה זו, משקפת את תמונת המצב של בני משפחה מטפלים ב-18 מדינות ברחבי העולם ובינהן ישראל. הסקירה משקפת את המקום המרכזי שניתן לנושא בני משפחה מטפלים במדינות השונות כנושא שהוא בעל השפעה חברתית וכלכלית. 

The 2021 Global State of Caring profiles the carer policies and practices in 18 countries. This interactive tool features carer initiatives addressing six universal carer priorities:
Recognition: Legislation and awareness campaigns
Financial support: Income support, pensions and benefits
Work and education: Carer-friendly workplaces and educational initiatives
Health and well-being: Health and social supports
Information and knowledge: Resources and education
Evidence-informed practices: Innovative policies and practices

לצפייה/הורדת המסמך