תמיכה כלכלית ולא כלכלית בהורים קשישים/ הכנסת מרכז המחקר והמידע

By 4th אפריל, 2019 בני משפחה מטפלים- היבטים כלכליים התגובות מושבתות

מסמך שפורסם בשנת 2015 ועניינו תמיכה בהורים קשישים על ידי ילדיהם (תמיכה לא פורמלית), בדגש על תמיכה כלכלית 

2015 מחקר הכנסת תמיכה כלכלית