מסמך שפורסם בשנת 2015 ועניינו תמיכה בהורים קשישים על ידי ילדיהם (תמיכה לא פורמלית), בדגש על תמיכה כלכלית 

2015 מחקר הכנסת תמיכה כלכלית