מצורף מסמך באנגלית הכולל מענה לשאלות נפוצות בנוגע לעובדים זרים המטפלים באזרחים וותיקים בעת הזו.
טיפול באזרח הוותיק בשעת חירום | זכויות והעסקה | תמיכה רגשית | עובדים זרים מפונים ונפגעי מלחמה.
תודה לכל השותפים בכתיבת המסמך,
מוזמנים ומוזמנות להפיץ

 למסמך