חוברת זו הופקה בשבילכם, התומכים בבן משפחה

או אדם קרוב עם סוכרת מסוג 2.

אם אתם תומכים ועוזרים לאדם קרוב עם סוכרת מסוג 2,

תמצאו בחוברת זו מידע שיקל עליכם ויסייע בשיפור הבריאות

ואיכות החיים שלו ושלכם.

את החוברת שלפניכם כדאי לשמור, כדי שבכל עת,

אתם וכל המשפחה, תוכלו להיעזר בה

החוברת היא פרי עבודה משותפת של עמותת CareGivers Israel ושל מיזם "עוצמה", המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות

בסוכרת ע"ש ד"ר פסח סגל במכון גרטנר

  לקריאת החוברת או להורדה כקובץ