הסקר החברתי, שנערך ע"י הלמ"ס בשנת 2016, בחן את נושא " מטפלים ללא תמורה כספית".

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ורווחתה, ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך בחודשים ינואר עד דצמבר 2006. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה בכל רחבי הארץ, המייצגים כ-4.4 מיליון איש בגילים אלה.


הסקר מורכב מנושאים קבועים הנחקרים מדי שנה, ומנושא שנתי מיוחד הנחקר בהרחבה. "מטפלים ללא תמורה כספית" הוא הנושא המיוחד שנחקר בשנת 2006 במסגרת המחזור החמישי של הסקר החברתי, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. מטרת הנושא המתחלף של סקר 2006 היא לבחון היבטים שונים הקשורים לאוכלוסיית המטפלים בישראל. נדגם ייחשב כמטפל בכל מקרה שבו הוא עוזר, כלומר מבצע עבור אדם הנזקק לכך פעולות שהוא אינו יכול לבצע בעצמו או מתקשה לבצע בעצמו, ללא תמורה כספית, ושלא במסגרת התנדבותית. העזרה הניתנת כוללת טווח פעילויות רחב, החל מטיפול אישי כגון הלבשה והאכלה, דרך פעילויות כגון עריכת קניות, סידורים ותשלומים וכלה בפעילויות פנאי משותפות כגון קריאת ספרים, צפייה בסרטים ועוד.
מטרת נושא הסקר המתחלף היא לאסוף מידע, להעמיק בנושא חברתי זה ולהציג מידע מכוון מדיניות בהקשרים שונים כגון: היקף התופעה, פעולות שמבצעים המטפלים, הזמן המוקדש לטיפול, הוצאות כספיות, השלכות על השתתפות בשוק העבודה, תחושות לגבי טיפול, מניעים וערכים כלליים כלפי הנושא. חשוב לציין כי הדגש בסקר הוא לבחון את אוכלוסיית המטפלים/עוזרים ולא את אוכלוסיית המטופלים/נזקקים.

לקריאת הדו"ח והממצאים