מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים בתקופת הסגר השלישי דצמבר 2020- ינואר 2021

תקופת הסגר מזמנת אתגרים ייחודיים לבני משפחה ואפוטרופסים המטפלים ביקיריהם השייכים לקבוצת סיכון.

להלן תשובות לשאלות נפוצות שיסייעו לכם, בני המשפחה המטפלים, להתנהל באחריות תוך שמירה על הבריאות, הרווחה הנפשית והביטחון שלכם ושל יקיריכם.

אנחנו מעריכים ומוקירים את ההתגייסות והעבודה המשותפת עם משרד ראש הממשלה, המשפטים, הבריאות, העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, השוויון החברתי, רשות האוכלוסין וההגירה, אשל-ג'וינט ומכון ברוקדייל לטובת המטרה החשובה הזאת.