באוקטובר 2018 ערכנו סקר ארצי לקבלת תמונת מצב מעמיקה, עדכנית ומדויקת לגבי בני משפחה מטפלים בישראל.

הסקר האחרון שנערך בישראל ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היה בשנת 2006 !!! כך שהיה קיים צורך דחוף לקבל נתונים עדכניים שיסייעו לנו לקדם מודעות ושירותים ייעודיים לבני משפחה מטפלים.***

הסקר נערך בתמיכתה של חברת טבע ובוצע ע"י חברת רושינק

להלן נתוני הסקר:

מידע על בני משפחה מטפלים

מידע על המטופלים

הקשיים של בני משפחה מטפלים

הפגיעה בקריירה של בני משפחה מטפלים

צרכים של בני משפחה מטפלים

סיכום הממצאים

המידע מופץ לשימוש הציבור וניתן להשתמש בנתונים שהועלו בציון מקור המידע: סקר בני משפחה מטפלים בישראל, caregivers Israel , אוקטובר 2018

*** בשנת 2019, לשמחתנו, נערך ע"י הלמ"ס שוב סקר חברתי בנושא טיפול בלתי פורמלי. להלן הממצאים המרכזיים