מרכז הידע

מפגש רשת: היערכות משפחתית לטיפול בהורה מבוגר בימי שגרה ובימי הקורונה