המדריך לבני משפחה מטפלים

שאלות ותשובות מרכזיות

קהילה

קהילת און ליין תומכת

תוכן עניינים

הזכויות שלכם במקום העבודה כבני משפחה מטפלים

חוק דמי מחלה – היעדרות בשל מחלת הורה. כל עובד ועובדת זכאים להיעדר מעבודתם עד שישה ימים בשנה בשל מחלת הורה או מחלת הורה של בן זוג, וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלהם.

היעדרות בשל מחלת בן זוג – עובדים זכאים להיעדר מעובדתם עד שישה ימים בשל מחלת בן זוג. במקרה של מחלה ממארת בבן הזוג הזכות היא עד 60 ימים בשנה, ואפשר לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה או החופש הצבורים.

חוק דמי מחלה במקרה של היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד מתחת לגיל 18 מאפשר עד 90 ימי היעדרות בשנה, ואפשר לזקוף את ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה או החופש הצבורים.

חוק פיצויי פיטורין קובע כי במקרה שבו יש נסיבות רפואיות

של עובד או עובדת, או של בן משפחתם, המונעות את המשך עבודתם, יהיו עובדים אלה רשאים להתפטר, כאשר המניע העיקרי להתפטרות הוא מחלת העובד או בן המשפחה, ויראו את ההודעה כפיטורין בהתאם לקבוע בחוק.

זכאות לטיפול בילד עם צרכים מיוחדים, על חשבון ימי מחלה, עד 18 ימים ( במקרה שרק הוא ההורה המטפל- עד 36 ימים).

קבלת זיכוי במס בשל השתתפות במימון בסידור מוסדי של אב/אם .

זכאות לקבלת הבטחת הכנסה ללא צורך במבחן תעסוקה, למי שמטפל בבן משפחה חולה.

ניתן להתעדכן בשינויים באתר הבית שלנו.