המדריך לבני משפחה מטפלים

שאלות ותשובות מרכזיות

קהילה

קהילת און ליין תומכת

תוכן עניינים

הצרכים המרכזיים
של בני משפחה מטפלים כפי שעלו בשיחות ייעוץ, בקבוצות מיקוד ובקהילות פייסבוק